ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ

วัดบวรพุทธาวาสขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้ฟังวิทยุทางจากทั่วๆสารทิศที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาในโครงการ “ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ” ในการเทปูนรอบศาลาบูชาคุณ ณ วัดบวรพุทธาวาส ในวันนี้ผู้ร่วมบำเพ็ญ มาจากทางผู้ฟังวิทยุทั้งหมดภาพบรรยากาศน่ารักมากค่ะเด็กเล็กคนแก่มีใจกุศลจิตศรัทธาทุกท่านทางเสียงธรรมพุทธบวรขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาในวันนี้ค่ะ

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-3

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-4

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-5

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-6

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-7

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-8

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-9

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-10

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-11

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-12

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-13

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-14

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-15

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-1

ทำบุญด้วยแรงกายอิ่มด้วยแรงใจ-2


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: