การปล่อยวาง

งานบำเพ็ญบุญถวายองค์พระประทาน ณ วัดบวรพุทธาวาส ขอให้ญาติธรรมทุกๆท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทุกท่านเทอญ


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: