ธรรมะสอนใจ กฏแห่งกรรมโลกหน้ามีจริง

บรรยายโดยพระวัชระ จารุวัณโณ ป่าช้าหนองกก ม.๑๑ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ อนุโมทนา กับทุกท่านที่เข้ามาฟัง(แต่ถ้าฟังแล้วเกิด­อึดอัดขัดเคืองก็ต้องขออภัย)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: