วันประชุมชาวพุทธบำเพ็ญบุญกุศลในวันมาฆบูชา

กิจกรรมของชาวพุทธในวันแห่งการน้อบรำลึกวันมาฆบูชาถือได้ว่าเป็นวันแห่งความกตัญญูในพระพุทธศาสนา โดยมีพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลเป็นแบบอย่างของการมาชุมนุมกันอย่างสงบเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าควรน้อบนำคำสอนที่เป็นอุดมการณ์ของชีวิตที่ดีงามด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอย่างจริงใจและจริงจัง
กิจกรรมการทำบุญ บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา ณ วัดบวรพุทธาวาส ขอนำบุญกุศลมาแบ่งปันให้ทุกท่านคะ


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: