วัดบวรพุทธาวาสขอเชิญร่วมสวดมนต์ในวันพระ

imageสวดมนต์วันพระimage ขอเชิญร่วมสวดมนต์ในวันพระ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโครงการเข้าวัด สวดมนต์ฟังธรรม รักษาศีล ภาวนา ในวันพระ

ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙. ณ วัดบวรพุทธาวาส  จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการเชิญสวดมนต์วันพระ


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: