บำเพ็ญบุญตักบาตรเทโว ณ.วัดบวรพุทธาวาส

กิจกรรมบำเพ็ญบุญตักบาตรเทโว ณ.วัดบวรพุทธาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา บรรยากาศชื่นมื่นน่าประทับใจมากค่ะขอนำบุญนี้ให้กัลยาณมิตรทุกๆท่านได้มีส่วนแห่งบุญด้วยเทอญ

ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว-1

ตักบาตรเทโว-2

ตักบาตรเทโว-3

ตักบาตรเทโว-4

ตักบาตรเทโว-5

ตักบาตรเทโว-6

ตักบาตรเทโว-7

ตักบาตรเทโว-8

ตักบาตรเทโว-9

ตักบาตรเทโว-10

ตักบาตรเทโว-11

ตักบาตรเทโว-12

ตักบาตรเทโว-13

ตักบาตรเทโว-14

ตักบาตรเทโว-15

ตักบาตรเทโว-16

ตักบาตรเทโว-17

ตักบาตรเทโว-18

ตักบาตรเทโว-19

ตักบาตรเทโว-20

ตักบาตรเทโว-21

ตักบาตรเทโว-22

ตักบาตรเทโว-23

ตักบาตรเทโว-24

ตักบาตรเทโว-25

ตักบาตรเทโว-26

ตักบาตรเทโว-27

ตักบาตรเทโว-28

ตักบาตรเทโว-29

ตักบาตรเทโว-30

ตักบาตรเทโว-31

ตักบาตรเทโว-32

ตักบาตรเทโว-33

ตักบาตรเทโว-34

ตักบาตรเทโว-35

ตักบาตรเทโว-36


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: