บทความธรรม : ใจที่ขาดการควบคุม คือใจที่หลงสติ

” ใจที่ขาดการควบคุม คือใจที่หลงสติ ขาดการฝึกอบรมใจตนเองให้รู้แจ้ง ”

” ปัญญาที่ขาดสมาธิ เปรียบเสมือนมีดที่ไม่คม ตัดสิ่งใดก็ไม่ขาด”

” คนที่มีปัญญา จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่จมกับความทุกข์ ”

 


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: