ธรรมะกับนิยามความรัก

นิยามความรัก….ความรัก คือ เมตตาที่ประกอบด้วยปัญญา


Was This Post Helpful:

1 votes, 5 avg. rating

Share: