ทอดกฐินวัดบวรพุทธาวาส ประจำปี ๒๕๖๐

ทอดกฐินวัดบวรพุทธาวาส ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพงานกฐินสามัคคีนำโดยคุณพ่อกิ้มตง จิระอุปการพร้อมครอบครัวและคุณพ่อสุรชัย จารุพัฒนพรกิจ พร้อมครอบครัว พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมถวายมหาสังฆทานกาลสมัยกฐินทานร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบวรพุทธาวาส ขออนุโมทนากับทุกๆท่านขอถึงกำลังบุญที่ได้บำเพ็ญร่วมกันให้ทุกท่านได้มีความสุขกาย สุขใจพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัทย์ มีความสมความปราถนาทุกประการเทอญ


Was This Post Helpful:

1 votes, 0 avg. rating

Share: