ถามตอบ :วิธีลดการฟุ้งซ่านควรทำอย่างไร?

ธรรมบรรยายจาก หลวงพ่อสุรชัย ฉันทสูโร
บรรยายเมื่อวันที่ 7 ก.ย 2557 ณ วัดพุทธบวร
ถามตอบ :วิธีลดการฟุ้งซ่านควรทำอย่างไร?


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: