ถามตอบบทความธรรม

ธรรมบรรยายจาก หลวงพ่อสุรชัย ฉันทสูโร
ณ วัดบวรพุทธาวาส
ถามตอบ: เรื่องการปล่อยวางเป็นอย่างไร?


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: