งานบำเพ็ญบุญกิริยา ปูตัวหนอน วัดบวรพุทธาวาส 23.01.2559

งานบำเพ็ญบุญกิริยา ปูตัวหนอน วัดบวรพุทธาวาส ในการร่วมแรงกายร่วมใจในการปูตัวหนอนสำเร็จด้วยคณะฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง(อปก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

IMG_2101
IMG_0984 IMG_0991 IMG_0994 IMG_0996 IMG_1027 IMG_1033 IMG_1277 IMG_1280 IMG_1370 IMG_2066 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2086 IMG_2089IMG_2098 IMG_2100


Was This Post Helpful:

1 votes, 1 avg. rating

Share: