ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา

ภาพวันมาฆ

จุดเทียนลานธรรม_n วัดบวรพุทธวาสขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา. รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ เวียนเทียน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนา ด้วยการใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน
โครงการปฏิบัติธรรมเริ่ม วันเสาร์ที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดบวรพุทธาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: